Algemene Voorwaarden 2021-12-14T16:05:27+00:00

Algemene voorwaarden Hondenschool-Shadow

 • Algemene voorwaarden Hondenschool-Shadow
 • Met uw inschrijving accepteert u onze voorwaarden.
 •  Het cursusgeld dient u vóór de eerste les te hebben voldaan.
 • Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
 • Het entingsboekje dient de eerste les mee genomen te worden.
 • Honden dienen volledig geënt te zijn. Pups minimaal 2 entingen voor deelnamen aan de praktijklessen.
 • Titerbepalingen worden ook geaccepteerd.
 • Is uw instructeur verhinderd, word de les eventueel door een andere instructeur over genomen.
 • Bij zeer slechte weersomstandigheden kunnen wij besluiten de les te annuleren dit wordt bekend gemaakt via de website en-/of Facebook.
 • Deelname aan de cursussen of privéles geschiedt op eigen risico.
 • Hondenschool-Shadow is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, verlies, etc. op of rondom de trainingslocatie.
 • Tevens zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor enig nadeel of schade aan u of uw hond in welke vorm dan ook.
 • Het dient te aanbeveling ervoor te zorgen dat u verzekerd bent. Schade kan nooit verhaald worden op de instructeur of Hondenschool-Shadow.
 • Foto’s gemaakt door Hondenschool-Shadow kunnen worden gebruikt voor commercieel doeleind, mocht u bezwaar hebben gelieve dit aan ons te vermelden, dan zullen wij hier rekening mee houden.
 • Vooraf gemelde vakanties of afwezigheid ( vóór dat de factuur is verstuurd ) verrekenen wij in het totaalbedrag. Dus u betaalt nooit onnodig te veel. Meld u dit na het ontvangen van de factuur, kunnen wij het helaas niet meer verrekenen.
 • Helaas verrekenen wij de lessen niet als uw hond loops en/of ziek is.
 • Helaas verrekenen wij de lessen niet als u verhinderd bent door ziekte of ?
 • Het kan zijn dat wij door omstandigheden ( lees: ziekte of ernstige weersomstandigheden) de lessen opschuiven, kunt u die niet, kunnen wij die niet vervangen/vergoeden.
 • Annuleren van een dienst (zoals privéles, duo les of fun les) dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van de dienst te gebeuren. Bij niet tijdig afmelden of zonder afmelding wegblijven is de cursist het volledige bedrag van de cursus, dienst, workshop of activiteit verschuldigd.
 • Wil je liever contant betalen? Laat het ons weten voordat de eerste les is geweest

HUISREGELS

 • Honden blijven aangelijnd, tenzij anders door u instructeur is aan gegeven.
 • Honden mogen niet spelen met elkaar, tenzij anders door uw instructeur is aan gegeven.
 • Laat je hond niet zomaar naar een andere hond toe gaan. ( niet alle honden zijn daar van gediend )
 • Zorg dat u hond is uitgelaten voor de training, toch een ongelukje op het trainings– terrein of eromheen, even op ruimen!
 • Hond niet op en/of langs het veld uitlaten.
 • Een loopse hond ( teef ) is niet welkom, dit i.v.m. afleiding van de reuen.

Privacy verklaring

Hondenschool-Shadow, gevestigd aan Oosteinde 38 1647 AB Berkhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Www.hondenschool-shadow.nl, Oosteinde 38 1647AB Berkhout, 0229-553254 info@hondenschool-shadow.nl

Persoonsgegevens verwerken
Hondenschool Shadow verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt doormiddel van bijvoorbeeld een inschrijfformulier. Hieronder vind je een overzicht van noodzakelijke persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam  – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Bankrekeningnummer – Naam hond – Ras hond – Geboortedatum hond – Gelopen cursussen.

Bijzondere en-of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Op welke basis en met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens.
Hondenschool Shadow verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het in behandeling nemen van binnengekomen formulieren via de website of telefonisch – Het afhandelen van een betaling c.q. factuur –
– Het registreren van gegevens van cursisten – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het plaatsen van foto’s van u of uw hond op de website en-of Facebook van Hondenschool Shadow.
Mocht u dit niet willen, kunt u contact opnemen met info@hondenschool-shadow.nl

Welke systemen worden er gebruikt
Hondenschool Shadow gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen

-Wordpress: Onze webhosting, die wij gebruiken voor het geven van informatie over de diensten die wij aanbieden.
Waarop u tevens kunt inschrijven. Dit programma heeft persoonlijke wachtwoorden en is uitsluitend toegankelijk voor het beheer.
– Microsoft Office 2013-Microsoft excel 2013- Microsoft Publisher 2013
– Google Drive: met persoonlijke wachtwoorden. Hierin delen wij onze documenten onderling en niet met derden.
-Money Bird: voor de facturen deze is tevens beveiligd met een persoonlijk wachtwoord.

Bewaren
Hondenschool Shadow bewaart u persoonsgegevens niet langer dan dat nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld.  Tevens worden er alleen persoonsgegevens bewaard die voor het doel noodzakelijk zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hondenschool Shadow verkoopt u gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Hondenschool Shadow gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hondenschool Shadow en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt die opvragen bij info@hondenschool-shadow.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hondenschool Shadow neemt de bescherming van uw gegevens erg nauw en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Voor computers en laptops worden wachtwoorden gebruikt. Notities worden verwerkt en indien niet meer nodig versnipperd.