Inschrijfformulier Hoopers 2017-12-22T06:54:55+00:00

  Inschrijfformulier cursus Hoopers

  Naam (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode en Woonplaats (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Naam hond

  Ras

  Geboortedatum hond ( jjjj-mm-dd )

  ReuTeef

  Welke cursus(sen) heeft u gevolgd met de hond

  Eventuele problemen met uw hond omschrijven (gezondheid/gedrag)

  Voorkeur dag (Bij minder gekozen voorkeuren bestaat de kans dat de wachttijd langer zal duren)

  Hoe heeft u ons gevonden

  FacebookInternetVrienden/kennissen

  Anders

  De cursus Hoopers bestaat uit 10 lessen van 45 tot 60 minuten per les.
  De kosten voor deze cursus bedragen €

  Aanmelden verplicht tot betaling. Wij zijn niet aansprakelijk te stellen voor enig nadeel of schade aan u of uw hond in welke vorm dan ook. Het dient de aanbeveling er voor te zorgen dat u verzekerd bent.

  Hierbij verklaar ik dat ik het eens ben met bovenstaande en alles correct is ingevuld.

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.